Regulamin zawiera zbiór zasad praw oraz obowiązków, które zostały podzielone według działów.
Prosimy wszystkich o zapoznanie się z nimi. Nie znajomość regulaminu nie zwalnia nikogo z jego przestrzegania.

Użytkownik korzystający z serwera ts3.pol-speak.pl automatycznie akceptuje regulamin.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Prawa i obowiązki Administracji (Admini oraz vRoot)

1.1 Administrator ma prawo oraz obowiązek ukarać użytkowników łamiących regulamin Kick-iem bądź Ban-em. Działanie musi być podparte umotywowanym opisem powodu. Dodatkowe informacje w sprawie kar, odwołań od kary i czasu kary znajdują się w punkcie 3 rozdziału Kanał.

1.2 Administrator ma prawo wchodzić na kanał prywatny w celach informacyjnych, udzielenia pomocy bądź upomnienia w sytuacji łamanie regulaminu przez użytkownika.

1.3 Administrator ma prawo Nadawania rang ogólnych oraz rang dodatkowych związanymi m in. Z wydarzeniami

1.4 Administrator ma prawo usuwania awatarów – uznanych za obraźliwe, wulgarne, rasistowskie i nawołujące do nienawiści – jeśli po uprzednim ostrzeżeniu użytkownik nie zmienieni takowego awatara.

Rozdział II

Administracja

 

2. Obowiązki Administracji.

2.1 Pilnowanie przestrzegania regulaminu przez użytkowników.

2.2 Pilnowanie porządku na serwerze.

2.3 Pomoc użytkownikom Pol-speak w sprawach związanych z serwerem i klientem TeamSpeak3.

2.4 Przenoszenie na prośbę Channel Admina jego kanału na jeden z wolnych kanałów np. w innej strefie uprawnień.

2.5 Sprawdzanie aktualności/poprawności daty wpisanej w topicu (temacie) kanału prywatnego.

2.6 Zwalnianie nieaktywnych kanałów

Rozdział III

Użytkownik

 

 

1. Prawa

1.1 Zakładanie kanału tymczasowego

1.2 Otrzymanie własnego kanału prywatnego

1.3 Przydział do rangi z zakresu rang ogólnych

1.4 Wchodzenie na kanały prywatne do których usługobiorca posiada hasło, oraz zezwolenie od Channel Admina

1.5 Zgłaszanie łamania/naruszeń regulaminu

2. Obowiązki

2.1 Przestrzeganie regulaminu

2.2 Zgłaszanie wykorzystywania przez usługobiorców błędów w działaniu serwera

2.3 Zgłaszanie problemów technicznych

2.4 Pilnowanie porządku na własnym kanale tymczasowym/prywatnym stałym

3. Zakazy

3.1 Tworzenie kanałów o nazwach powszechnie rozpoznawanych jako wulgarne, obraźliwe, rasistowskie bądź nawołujące do nienawiści społecznej

3.2 Używanie awatarów których znaczenie może być uznane za obraźliwe, bądź wulgarne bądź nawołujące do nienawiści społecznej

3.3 Obrażanie, kłócenie się z, lub przeszkadzanie innym użytkownikom

3.4 Wykorzystywanie bugów

3.5 Reklamowanie innych serwerów głosowych

3.6 Używanie nicków które wpisują się w jakiś z poniższych punktów biorąc pod uwagę fonetykę, układ interpunkcyjny czy system piktogramów:
– wulgarne
– obraźliwe
– rasistowskie
– nazistowskie
– z użyciem nawiasów kwadratowych przed nickiem np. [Joe] Kowalski . System nawiasów tego typu jest do wykorzystania wyłącznie dla administracji- używania rang przed nickiem takich jak: [Admin] [vRroot] oraz włączając w to stanowiska związane z działem Muzycznym np.: [Dj] [NewDj] etc.- używanie nie polskich znaków

3.7 Podszywanie się pod administrację

3.8 Puszczanie muzyki na kanałach publicznych

Rozdział IV

Kanały

 

 

 

1. Ogólne

1.1 muszą posiadać nazwę oraz opis wolne od zwrotów obraźliwych i wulgarnych

1.2 kanały moderowane przez administratorów są zwolnione z wpisywania dat w topicu (temacie)

1.3 zakazuje się używania spacer-ów w nazwie kanału

1.4 zakazuje się edycji na kanale elementów innych niż jego nazwa, hasło, temat, opis (bez usuwania części dodanej przez administratora)

1.5 zakazuje się wpisywać datę w topic’u starszą niż data aktualna. 3-krotne „wpisywanie” takiej daty skutkuje usunięciem kanału

2. Prywatne

2.1 nie jest wymagana „rejestracja”, aby z nich korzystać

2.2 mogą posiadać jednego Channel Admina i nieograniczoną ilość Vice channel adminów

2.3 nazwa musi posiadać liczbę porządkową przed nazwą kanału zgodną z ogólnie przyjętą numeracją

2.4 treści dodawane do opisu kanału przez użytkownika, muszą znajdować się poniżej tekstu umieszczonego przez administratora zakładającego kanał

2.5 w temacie (topic) kanału głównego musi być wpisana aktualna data przynajmniej raz na 10 dni, ponieważ po 14-stu dniach następuje usunięcie.

2.6 do nazwy każdego kanału na którym data przewyższa 10 dni od aktualnie wpisanej, dopisywana jest fraza ***DATA*** zalecająca jej aktualizację. Zbyt długie nazwy kanałów będą skracane o 10 ostatnich znaków, na miejscu których pojawi się fraza ***DATA***

2.7 liczba podkanałów musi być ujęta w granicach rozsądku – nieproporcjonalna ilość podkanałów w stosunku do osób przebywających na kanale, wiąże się z usunięciem przez administratora tegoż nadmiaru po uprzednim zakomunikowaniu tego użytkownikom których to dotyczy

2.8 jeżeli Channel Admin, lub jego zastępca będą mieli np. jakiś wyjazd uniemożliwiający im zmianę daty w dozwolonej granicy 13-stu dni jej przedawnienia, muszą zgłosić się do administracji w celu zachowania pokoju

3. VIP

3.1 mogą mieć dowolną liczbę zarządców, oraz zastępców zarządców

3.2 użytkownicy na kanałach VIP mogą otrzymać specjalną rangę serwerową (VIP)

3.3 kanały te umieszczane są w specjalnej strefie VIP

Rozdział V

Kary

 

 

 

 

Za łamanie regulaminu użytkownikowi grozi wyrzucenie z kanału/serwera,
bądź też ban czasowy/stały. Długość oraz wysokość kary jest zależna od Administratora
który wg obiektywnej oceny wyznaczył karę motywując ją w opisie.

1. Wulgarny Nick.

2. Wulgarny Avatar.

3. Obraza Administratora.

4. Utrudnianie wydarzeń serverowych. (np. idol, jaka to melodia)

5. Obraza innego użytkownika (Tylko udowodniona!).

6. Utrudnianie rozmów na kanałach publicznych.

7. Spam.

8. Działanie na niekorzyść servera.

9. Reklamowanie innych serverów TS3. – BAN PERMANENTY

10. Złośliwe marnowanie czasu Administracji.

11. Kanały które mają wulgarną nazwę

12. Nagrywanie na kanałach publicznych.

 

Uzupełnienie

Strefa premium

 

 

 

 

 

Regulamin strefy „PREMIUM” jest rozszerzeniem regulaminu głównego serwera, i jako rozszerzenie stanowi jego nieodłączną część – z uwagi na ten fakt, użytkownicy korzystający z usług „PREMIUM”, nie są zwolnieni z przestrzegania głównego regulaminu serwera.

1. Kanał  w ramach usługi „PREMIUM” staje się ważny w momencie uiszczenia za niego opłaty – od tego momentu kanał staje się kanałem aktywnym, aż do dnia wyznaczającego koniec terminu trwania usługi.

2. Nieznajomość regulaminu nie upoważnia użytkowników do składania reklamacji.

3. Opłacone zamówienie nie ulega zwrotowi.

4. Przy odnowieniu wygasającej usługi, kanał który nie zostanie opłacony w terminie:

– do jednego dnia po upływie jego ważności, zostanie zablokowany
– do pięciu dni po upływie jego ważności, zostanie usunięty

5. Zakaz odsprzedawania kanału PREMIUM osobom trzecim.

6. Właściciel serwera zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.

7. POL-SPEAK ma prawo do zaprzestania świadczenia usług użytkownikowi łamiącemu postanowienia wszelkich regulamniów obowiązujących na serwerze.